Arbeidsongeschiktheidsverzekering Hypotheek

Of je hiervoor wilt verzekeren, is afhankelijk van de eventuele regelingen via uw werkgever en van jouw eigen wensen. Vele werknemers zijn via hun werkgever aanvullen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Soms betalen werkgevers salaris door, als aanvulling op de uitkering.


Bij veel bedrijven is het dan ook mogelijk om deel te nemen aan een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Wanneer de uitkeringen na arbeidsongeschiktheid echter te laag zijn voor al uw uitgaven, heeft u een tekort. Dit tekort kunt u aanvullen via een privé-verzekering.

arbeidsongeschiktheidsverzekering hypotheek