Hypotheekvormen

De verschillende soorten hypotheekvormen zijn:


 • Aflossingsvrije hypotheek
  Het geleende bedrag wordt niet terugbetaald, de lener betaald enkel rente.
 • Lineaire hypotheek
  Bij een lineaire hypotheek wordt het geleende bedrag geleidelijk aan afgelost.
 • Annuteitenhypotheek
  Hierbij wordt het aflossingsbedrag zo gekozen, dat de totale betaling elke keer evenredig is, de lening wordt geheel terugbetaald.
 • Spaarhypotheek
  Met een spaarhypotheek wordt gewoon rente betaald over de lening, maar wordt tevens een spaarverzekering afgesloten, dit gedeelte is de aflossing.
 • Beleggingshypotheek
  In deze wordt met het geld belegd, een vorm die negatief in het nieuws is geweest vanwege woekerpolissen.
 • Tophypotheek
  Een hypotheekvorm waarbij een hypotheek wordt verstrekt van meer dan 90% dan de executiewaarde.
 • Levenhypotheek
  Een combinatie tussen een levensverzekering en een aflossingsvrije hypotheek.
 • Overbruggingshypotheek
  Hier leent de klant de overwaarde van zijn oude huis, om in zijn nieuwe huis te kopen. Wordt afgelost middels de verkoop v.d. oude woning.
 • Krediethypotheek
  Een rekening courant, waaruit geld kan worden opgenomen, gestort of afgelost. Met een variabel rentetarief.
 • Halalhypotheek
  Een initiatief waarbij de bank even eigenaar wordt van de woning, daarna wordt hij aan de klant doorverkocht met een winstopslag.
Hypotheekvormen